Několik let se tento typ úvěrů ze strany klientů téměř nevyužíval a ani makléři jej aktivně dlouho nenabízeli. Měli podstatně levnější hypotéky. Rychlý růst úrokových sazeb v roce 2022 to změnil a úvěry ze stavebního spoření se opět dostaly do hledáčku jak klientů tak i finančních poradců.

 

Dnes se zdá, že hypotéky polehoučku začínají se snižováním úrokových sazeb. Ale co si budeme povídat - zatím se to ve výši měsíční splátky výrazně neprojevuje. Je tedy stále namístě využívat úvěrů ze stavebního spoření. Nemám na mysli tzv. překlenovacích úvěry, protože ty kopírují úrokovou sazbou hypotéky. Mám na mysli tzv. přidělené úvěry, které garantují výši úrokové sazby na celou dobu splácení.

Úvěr ze stavebního spoření je dosti specifický produkt. Produkt, který nelze sjednat jen tak. Je to „odměna“ za dlouhodobé pravidelné spoření klienta. Klient nabídku nezíská dříve než za 24 měsíců od sjednání smlouvy stavebního spoření. Někde musí naspořit alespoň 25 % ze sjednané cílové částky, jinde třeba až 40 % z cílové částky a podmínkou může být i tzv. hodnotící číslo. Tyto podmínky musí být splněny současně.  Záleží na sjednané tarifní variantě smlouvy stavebního spoření, jejíž parametry stavební spořitelny zpravidla uvádějí v dokumentu nazvaném Sdělení stavební spořitelny.

V posledních letech neměli klienti lepší možnost než sjednat stavební spoření s úrokovou sazbou 1 % vkladů. Protože zákon o stavebním spoření říká, že úroková sazba vkladů se nesmí od úrokové sazby úvěru ze stavebního spoření lišit o více jak 3 procentní body . Je dána max. úroková sazba úvěru ze stavebního spoření a to do 4 %. Máte sjednánu smlouvu stavebního spoření? Budete potřebovat realizovat výměnu zdroje tepla, zateplení domu nebo modernizovat své bydlení? Pak rozhodně neotálejte s rozmýšlením záměru, až obdržíte od své stavební spořitelny nabídku úvěru ze stavebního spoření.

Nabídky úvěru ze stavebního spoření jsou vždy ve výši rozdílu sjednané cílové částky a naspořených prostředků. Tedy klient na svůj záměr může v případě nabídky úvěru ze stavebního spoření využít celou cílovou částku včetně naspořených prostředků.

Protože si stavební spořitelny trochu odvykly tento produkt prodávat, v současnosti pro ně není zrovna přínosným, díky aktuálním výším úrokových sazeb. Nezanedbatelný díl na tom mají i omezení daná zákonem o stavebním spoření, která stavebním spořitelnám stanovují nejen podmínky úrokových sazeb, ale i možnosti hospodaření s vklady klient.

Spořitelnám nezbývá, než využívat možnosti omezení pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. To je důvodem proč nabídka úvěru ze stavebního spoření je časově omezená. Nejlépe je reagovat na nabídku úvěru stavební spořitelny do 30 dnů od obdržení. Poté běží další časový limit pro vyřízení žádosti o úvěr se všemi potřebnými podklady k realizaci. Jestliže klient nereaguje na nabídku úvěru obratem a využít nabídku se rozhodne po delší době, musí požádat stavební spořitelnu o znovuzařazení do bodového hodnocení. To probíhá k poslednímu dni v měsíci (v Modré pyramidě k poslednímu dni čtvrtletí) - tzv. rozhodný den. Od rozhodného dne běží tříměsíční čekací lhůta. V případě potřeby zvýšení cílové částky může dojít ke změně tarifní varianty, tím i úrokových sazeb a posunu doby nabídky přiděleného úvěru ze stavebního spoření. Dalším omezením může být maximální doba splatnosti úvěru ze stavebního spoření, která se u jednotlivých spořitelen pohybuje mezi 7 – 15 lety.

Každopádně i přes zmíněná omezení jsou úvěry ze stavebního spoření velmi zajímavé. Atraktivním produktem jej činí nejen výše úrokové sazby, její garance na celou dobu splácení, nebo možnost doplatit tento úvěr kdykoliv bez sankcí, ale i možnost o zaplacené úroky si snížit daňový základ při řešení bytové potřeby klienta.